List of Dairy Processing Plants

S.No. Date of Approval Name of Poultry/poultry product

Processing Plant

Register No.
1.  

 

K&N, Lahore 03-AQD-K&N
2.  

 

Season  Food Lahore 15-AQD-SF (Provisionally
3.  

 

Big  Birds, Lahore MNFS&R-AQD (Hatching Egg) 01-BBl
4.  

 

Islamabad Farms, Rawalpindi MNFS&R-AQD (Poultry) 02-IF
5. Supreme Farms (PVT) Ltd, Lahore

 

MNFS&R-AQD (Poultry) 03-SF
6. Hamza Foods (PVT) Ltd, Sheikhupura

 

04-AQD-HF
7. Jadeed Farms (PVT) Ltd, Rawalpindi

 

MNFS&R-AQD (Poultry) 05-JF
8. 12/10/2015

 

M/s Roomi Food (PVT) Ltd, Multan MNFS&R-AQD (Poultry) 06-RF
9. 23/11/2015

 

M/S Big Birds (PVT) Ltd, Lahore MNFS&R-AQD (Poultry) 07-BBF

(Poultry Meat)

10.  

18/05/2016

 

Shabbir chicks (PVT) Ltd MNFS&R-AQD (Poultry) 08-SC

 

11. 23/02/2017

08-03-2017

 

Pakistan Poultry Farm

 

MNFS&R-AQD (Poultry) 09-PPF

(Hatching egg; Broiler)

 

12. 08-03-2017

 

Asia Poultry Feed (PVT) Ltd, Lahore

 

MNFS&R-AQD (Poultry) 09-PPF

(Hatching egg; day old chicks)

 

13. 16-03-2017

 

Punjab Poultry  breeder

 

MNFS&R-AQD (Poultry) 11-PPB

(Hatching egg)

 

14. 17/03/2017

 

Sheikh Protein (PVT) Ltd, Lodhran

 

MNFS&R-AQD (Poultry) 12-SP

(Table eggs)

 

15. 27/03/2017

 

Sadiq Poultry

 

MNFS&R-AQD (Poultry) 13-SPL

(Hatching egg / Table eggs )

 

 

16.

 

30/03/2017

 

 

K&N’ S Poultry Farm Gondan, Abottabad

 

 

MNFS&R-AQD (Poultry) 14- K&N

(Hatching egg)

 

17. 03/04/2017

 

Hi- tech poultry breeder (PVT) Ltd

 

MNFS&R-AQD (Poultry) 15- Hi-Tech

(Day old chicks)

 

18. 03/04/2017

 

Hi- tech farm

 

MNFS&R-AQD (Poultry) 16- Hi-Tech farm

 

   19. 04/04/2017

 

Alpha chicks MNFS&R-AQD (Poultry) 17- ALPHA

 

   20.      04/04/2017

 

Sadiq Poultry MNFS&R-AQD (Poultry) 18- SPL

 

   21.      08/03/2017

 

Pakistan Poultry farm MNFS&R-AQD (Poultry) 19-PPF
   22.      12/04/2017

 

K&N’ S Poultry Farm, Abottabad MNFS&R-AQD (Poultry) 20- K&N’s
   23.      12/04/2017

 

Hi-tech poultry breeder (pvt) Ltd MNFS&R-AQD (Poultry) 21- Hi-Tech

 

   24.      12/04/2017

 

K&N’ S Poultry Farm, Safoorah  goth, Karachi MNFS&R-AQD (Poultry) 22- K&N’s (day old chicks)
   25.      14/04/2017

 

K&N’ S Poultry Farm,Multan MNFS&R-AQD (Poultry) 23- K&N’s (hatching eggs)
   26.      03/05/2017

 

Hi-tech poultry farm MNFS&R-AQD (Poultry) 24- Hi-Tech farm

 

   27.      03/05/2017

 

Hi-tech poultry farm MNFS&R-AQD (Poultry) 25- Hi-Tech farm

 

   28.      03/05/2017

 

Hi-tech poultry farm MNFS&R-AQD (Poultry) 26- Hi-Tech farm

 

   29.      03/05/2017 Hi-tech poultry breeders MNFS&R-AQD (Poultry) 27- Hi-Tech

 

   30.      08/05/2017

 

Arsalan poultry (pvt) Ltd MNFS&R-AQD (Poultry) 28- AP

 

   31. M/S Lahori’s (pvt) Ltd 02-Km off Manga Raiwind bypass road, Lahore MNFS&R-AQD (Poultry) 29- Lahori’s (chicken meat)
   32.      31/10/2017

 

M/S Wahdat poultry farms Chak no. 24 S/Bhagtan wala, Sargodha MNFS&R-AQD (Poultry) 30 WF (table eggs)
   33.      31/10/2017

 

 

M/S  Hamza meat and poultry, Sheikhupura road, Sheikhupura MNFS&R-AQD (Poultry) 31- Hamza
   34.      31/10/2017

 

M/S Neat foods (pvt) Ltd, Lahore MNFS&R-AQD (Poultry) 32- NF
   35.      13/02/2018

 

M/S Zain farms (pvt) Ltd, Vehari MNFS&R-AQD (Poultry) 33- ZF (table eggs)